Visie

Visie op Financiën & Control

Zorgen voor een duurzaam financieel gezonde organisatie. 

Iedere dag leren en open staan voor verbeteringen

De ruggengraat van de organisatie

Leren inzien

De medewerkers van financiën & control leer ik eigenaarschap zien als het succes om op elke moment in de financiële processen volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol en de resultaten die daarbij horen.

Motivatie door ontwikkeling

Ik vind het belangrijk om over te brengen dat ontwikkelen op het vakgebied ontzettend een motivator is om het werk beter te doen.

Signaleren, anticiperen en minimaliseren van de risico’s

Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst Voorbeekdtekst 3

Doelen

Het vergoten van de beheersbaarheid van uw organisatie op de beleidsterreinen Financiën, Control, Project Control en Risicomanagement

© 2020 LeBoulier Financieel Advies | Designed by Luke de Munk